SVADOBNÝ PRÍHOVOR – TIPY, PRAKTICKÉ RADY A OSNOVA

 

Svadobný príhovor otcov, svedkov a svadobná reč oddávajúcich patrí medzi klasické svadobné tradície a zvyky. Našťastie nemá svadobný príhovor žiadne pevné pravidlá a môžete ho pripraviť vopred pri organizácii svadby tak, aby sa elegantne stal súčasťou svadobného programu.

 

ČO JE TO SVADOBNÝ PRÍHOVOR?

Svadobný príhovor je slovný prejav rečníka, ktorého účelom je zablahoželať novomanželom do práve uzavretého manželstva a začať príslušnú časť svadobného programu. Svadobný príhovor patrí medzi klasické svadobné tradície a nemá žiadne stanovené procesy. Počas svadobného dňa sa zvyčajne odohráva niekoľko svadobných prejavov rôznych rečníkov.

MÁ SVADOBNÝ PRÍHOVOR VZOR?

Nie, nemá. A je to dobre! Svadobný príhovor by mal byť vždy “ušitý na mieru” pre konkrétnych novomanželov. Určitá šablonovitosť sa dá odpustiť snáď len personálu zariadenia, v ktorom prebieha svadobná hostina. Ten novomanželov dobre nepozná a to ho ospravedlňuje.

Hoci sa na internete môžete niekoľkými vzormi svadobného príhovoru inšpirovať, sme presvedčení, že ho s našim návodom dáte dokopy sami! Keď nebudete vedieť ako ďalej, zastavte sa a nechajte hovoriť svoje srdce! Ústrednú dvojicu poznáte. Čo ste s nimi zažili? Ako na vás ich sobáš pôsobí?

ORIGINÁLNY SVADOBNÝ PRÍHOVOR – AKO NA NEHO?

Požiadajte prítomných o pozornosť

“Dámy a páni, prosím Vás o chvíľku pozornosti.” Zvyčajne sa to robí zacinkáním jedálenským nožom na prázdny pohárik, prípadne Vám predchádzajúci rečník odovzdá slovo, alebo Vás môže tiež uviesť organizátor svadby.

Predstavte sa

Napriek tomu, že ste asi jeden z otcov alebo svedkov, mali by ste svadobným hosťom oznámiť svoje meno a úlohu na svadbe. Pri ostatných rečníkchv platí predstavenie automaticky.

Poďakujte

Tu záleží na vašej roli. Svedkovia a novomanželia by mali poďakovať rodičom oboch novomanželov. Jednak za to, že novomanželov vychovali a jednak za to, že im umožnili prežiť tento krásny deň. Všetci rečníci bez rozdielu by mali poďakovať svadobným hosťom za to, že prišli. Rodičia i novomanželia by tiež mali poďakovať za svadobné dary (ak sú).

Pochváľte novomanželov

Najprv nevestu a potom ženícha. Vyzdvihnite ich dobré vlastnosti a vyjadrite presvedčenie o tom, že budú skvelí rodičia. Dávajte pozor na to, aby ste pôsobili dôveryhodne (pozor na alkohol). Nemali by ste rozhodne vzbudiť dojem, že úprimne nerozumiete tomu, prečo si Váš najlepší kámoš (syn) berie zrovna túto Boženu z Vidlákova.
Ak ste ženích alebo nevesta, tento bod v pokoji preskočte a nechválte sa.

Obsah a historka!

Teraz je ten čas! Našťastie sa vám v predchádzajúcom kroku podarila pochvala novomanželom, ktorá vyváža vybranú historku (po ktorej rovnako babičky budú zízať s otvorenou pusou). Takže vtipne, slušne a bez pálčivých tém!

Uzavrite svadobný príhovor prípitkom

Je vhodné, aby hostia poznali, že svadobný príhovor končí. Môžete použiť citát, alebo želanie. V každom prípade ste sa úspešne dostali k najdôležitejšej časti príhovoru, tak to nepokazte. Teraz musíte popriať novomanželom veľa šťastia a je to! Zdvihnite pohárik so šampanským a poprajte novomanželom veľa šťastia (súčasne požiadajte ostatných hostí, aby sa pripojili).

SVADOBNÝ PRÍHOVOR NOVOMANŽELOM

Svadobný príhovor, ktorý sa medzi príhovory snáď ani nepočíta. Jedná sa o privítanie novomanželov personálom v mieste, kde bude prebiehať svadobná veselka. Nasleduje prípitok a zvyčajne aj zametanie črepov. Ide zvyčajne o niekoľko málo viet, ktorými personál novomanželov privíta a popraje dobrú zábavu.

PRÍHOVOR NA SVADBE OTCA NEVESTY

Prichádza na rad zvyčajne ako začatie svadobnej hostiny a býva zo všetkých prejavov vo svadobný deň ten najdôležitejší. V prípade svadobného príhovoru oboch otcov prichádza otec ženícha na rad ako druhý v poradí. Tieto príhovory sú obvykle stručné, vážnejšieho tónu. Svadobný príhovor otca nevesty zvyčajne zahŕňa tieto body:

 • podčiarkuje kvality dcéry,
 • potvrdzuje jej odovzdanie do rúk ženícha,
 • žehná novomanželom,
 • z pozície “hlavného patróna” svadobnej hostiny ďakuje hosťom a vyzýva ich k zábave

SVADOBNÝ PRÍHOVOR ŽENÍCHA

Ak chce predniesť ženích príhovor, má príležitosť po rodičoch. Okrem poďakovania rodičom a hosťom ktorých sme uviedli v návode môže svoj prejav využiť na:

 • poďakovanie družičkám,
 • predstavenie svedka, ktorý potom prednesie svoj prejav

VTIPNÝ SVADOBNÝ PRÍHOVOR

Vtipný svadobný príhovor svedka je v poradí posledný po príhovoroch oteckov aj novomanželov a zvyčajne býva najdlhší. Jeho účelom je odľahčiť atmosféru a trochu sviežejšou formou vypustiť hostí do svadobného veselia. Osnova svadobného príhovoru svedka nie je zložitá. V príhovore by mal svedok:

 • vyzdvihnúť kvality oboch novomanželov,
 • môže pripomenúť ako sa zoznámili, ako dlho sa poznajú a ako bonus nejakú zaujímavú historku (s citom sa vyhnite akejkoľvek, v ktorej figuruje sex, drogy, polícia a väzenia),
 • popriať veľa šťastia, zdravia i lásky na záver

SVADOBNÝ PRÍHOVOR ODDÁVAJÚCEHO

Svadobný príhovor oddávajúceho uvádzame len pre úplnosť, pretože v skutočnosti sa nejedná o príhovor, ale o svadobnú reč oddávajúceho.

SVADOBNÝ PRÍHOVOR A ETIKETA

Podľa svadobnej etikety začína svadobná hostina práve príhovorom a prípitkom. Je to prvý oficiálna príležitosť popriať novomanželom veľa šťastia na ich novej ceste. Spravidla sa svadobným príhovorom začína otecko nevesty, pokračuje otecko ženícha a preslovy ukončuje jeden zo svedkov. Svadobný príhovor by mal byť krátky, vľúdny a pokojne prešpikovaný pár rozumnými vtipmi. K prípitku sa väčšinou podáva šampanské alebo iný aperitív.

SVADOBNÝ PRÍHOVOR SVEDKA

 • Do 3 až 4 minút – ľudia sú hladní a tešia sa na hostinu po vašom prípitku. Nepredbiehajte.Odľahčený obsah – Účastníci tak trochu očakávajú, že prípitok svedka bude s trochou nadsázky a humoru.
 • Predstavenie nevesty a ženícha – Buď sa do toho pustite jednotlivo, alebo opíšte ich vzťahu
 • Hovorte z pléna – Nie je to nevyhnutné, ale znie to oveľa lepšie ako čítanie.
 • Recitovať v stoji – Považujem to za samozrejmosť, ale vraj sa našli aj takí, ktorí recitovali v sede.